Zapisy

Aby zapisać dziecko na zajęcia należy:
— zapoznać się z dokumentami: umową, regulaminem, zał. 2 do umowy (RODO)

Umowa BIT-PRO Akademia Komputerowa_2020.2021

Regulamin BIT-PRO Akademia Komputerowa_2020_zał. 1 do umowy

RODO_zał. 2 do umowy

— zapoznać się z zasadami płatności za zajęcia (zakładka cennik);
— upewnić się telefonicznie lub mailowo, że w wybranej grupie są wolne miejsca;
— w ciągu 2 dni od daty zapisu dokonać opłaty za zajęcia we wrześniu (szczegóły w zakładce cennik) na nasze konto, wraz z opisem: imię i nazwisko dziecka, dzień i godzina grupy.
nr konta: 35 1870 1045 2078 1067 1033 0001
— przesłać maila na kontakt@bitpro.edu.pl informację o dokonanej wpłacie, wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz numerem kontaktowym osoby zapisującej
— dostarczyć w 2 egzemplarzach (pobrane powyżej) wypełnioną umowę, regulamin i załącznik 2 najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
W przypadku braku wpłaty w podanym terminie miejsce zostaje zwolnione i może zostać zajęte przez inną osobę.

Uwaga: na terenie BIT-PRO obowiązuje zmiana obuwia 😉

Przewiń do góry