IMG_20190702_102936

Programowanie dla dzieci w Minecraft

 
Udział w warsztatach z Minecraft:
  • jest dobrym startem do zrozumienia struktury i logiki programowania;
  • rozwija kluczowe umiejętności niezbędne do nauki matematyki, szeroko pojętej informatyki, kreatywność;
  • uczy pracy w grupie;
  • poprzez połączenie nauki programowania z uwielbianym przez dzieci Minecraftem, nauka trudnych zagadnień staje się przyjemnością oraz daje motywację do zdobywania wiedzy.
Dzieci uczą się programowania w języku Lua, początkowo w edytorze graficznym, a następnie tekstowym.
W trakcie zajęć dzieci poznają najważniejsze pojęcia informatyczne jak pętle, zmienne, warunki i uczą się stosować je w praktyce. Działanie napisanych programów wizualizuje się w Minecraft.
Ostatnie pięć minut przeznaczone jest na własne działania uczestników w świecie Minecrafta. Jest to nagroda za efektywną pracę całej grupy podczas zajęć.
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci z klas 0-5 i odbywają się z podziałem na grupy wg wieku uczestników.

 

Przewiń do góry