Budowa stron www

 

Nauka programowania dla szkoły podstawowej (klasa 6-8)
Nauka programowania dla szkół ponadpodstawowej (liceum, technikum)

Nauka programowania odbywa się przez dwa semestry

Pierwszy semestr (poziom podstawowy)
-Uczniowie uczą się podstaw technologii webowych
-Tworzą własne szablony stron w wykorzystaniem technologii HTML
-Rozwijają swoją wyobraźnie dzięki stylizowaniu stron przy pomocy CSS
-Nabywają umiejętności z zakresu informatycznych kompetencji kluczowych
-Na zajęciach uczniowie poszerzają nie tylko wiedzę z informatyki, ale także z podstaw matematyki

Drugi semestr (poziom zaawansowany)
-Rozszerzają swoją wiedzą zdobytą z technologii HTML i CSS
-Uczniowie uczą się podstaw programowania oraz poznają wiedzę na temat programowania w języku JavaScript
-Piszą aplikację webowe przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
-Nabywają umiejętności z zakresu informatycznych kompetencji kluczowych

Uwaga!!! Stopień trudności dopasowany do uczestników.

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem najnowszej wersji edytora tekstu Brackets.

Przewiń do góry