Programowanie w języku C++

 

Nauka programowania dla szkoły podstawowej (6-8)
Nauka programowania dla szkół ponadpodstawowej (liceum, technikum)

Nauka programowania odbywa się przez dwa semestry

Pierwszy semestr (poziom podstawowy)
-Uczniowie uczą się podstaw programowania oraz poznają wiedzę na temat programowania w języku C++
-Uczą się pisać własne programy oraz samodzielnego rozwiązywania problemów
-Dzięki zajęciom uczniowie rozwijają kreatywne myślenie
-Nabywają umiejętności z zakresu informatycznych kompetencji kluczowych
-Na zajęciach uczniowie poszerzają nie tylko wiedzę z informatyki, ale także z podstaw matematyki

Drugi semestr (poziom zaawansowany)
-Uczniowie rozszerzają swoją wiedzę na temat programowania poznają programowanie obiektowe
-Piszą aplikację przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
-Poznają takie pojęcia jak klasa obiekt
-Na zajęciach uczniowie tworzą własne interfejsy graficzne
Uwaga!!! Stopień trudności dopasowany do uczestników.

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem najnowszej wersji zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2019 !!!

Przewiń do góry